دفتر مرکزی

تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از عباس آباد – پلاک ۲۲۰۴ – واحد ۵
تلفن:  ۲-۸۸۴۸۱۸۷۰ ۰۲۱

پشتیبانی سایت :

۱۸۷۰ ۱۱۰ ۰۹۰۲
۱۸۷۱ ۱۱۰ ۰۹۰۲

پشتیبانی تامین کنندگان:

۸۵۵ ۷۵۵ ۲ ۰۹۳۳

پشتیبانی خریداران عمده :

۹۷۰۱ ۱۳۱ ۰۹۰۲

پست الکترونیکی :

info@brisle.com
خبرنامه
فهرست